Iran

On this site there are 213 cities in Iran with analyzed night light images. Find the city using search field or browse the location list below the map or jump directly to page where you can see night light of Tehran, capital of the country.

Search city:

Neighbour countries: Turkmenistan Afghanistan Iraq Armenia Pakistan Azerbaijan Turkey

This is only the list of largest 150 cities in ABC order:

If the city you are looking for is not listed, use the search box above.

Search by letter:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V Y Z
15 most populated cities are in yellow/bold font style.

A: more A..
Abadan Ābādeh Abhar Ābyek Ahar Ahvaz Akbarābād Alīgūdarz Alvand Alvand Āmol Arāk Ardabīl Ardakān Asadābād Āstāneh-ye Ashrafīyeh Āzādshahr Āzādshahr Aznā
B: more B..
Bābol Bābolsar Bam Bandar Abbas Bandar-e Anzalī Bandar-e Genāveh Bāneh Behbahān Behshahr Bījār Bīrjand Bojnūrd Bonāb Borāzjān Borūjen Borūjerd Būkān Bushehr
C: more C..
Chabahar Chālūs Chenārān
D: more D..
Dāmghān Dārāb Dehdasht Dehlorān Dogonbadan
E: more E..
Esfarāyen
F: more F..
Falāvarjān Fasā Fīrūzābād
G: more G..
Golpāyegān Gonābād Gonbad-e Kāvūs Gorgān
H: more H..
Hamadān Harsīn Hashtpar
I: more I..
Īlām Iranshahr Isfahan Īstgāh-e Rāh Āhan-e Garmsār
K: more K..
Kahrīz Kāmyārān Kangāvar Karaj Kāshmar Kāzerūn Kerman Kermanshah Khalkhāl Khāsh Khomeyn Khomeynī Shahr Khorramabad Khorramdarreh Khorramshahr Khowy Kūhdasht
L: more L..
Langarūd
M: more M..
Mahābād Malārd Malāyer Marand Marīvān Marvdasht Mashhad Masjed Soleymān Meybod Mīāndoāb Mīnāb
N: more N..
Nahāvand Najafābād Naqadeh Naz̧arābād Nekā Neyrīz Neyshābūr Nūrābād Nūrābād
O: more O..
Omīdīyeh Orūmīyeh Oshnavīyeh
P: more P..
Pārsābād Pasragad Branch Piranshahr Pīshvā
Q: more Q..
Qarchak Qazvin Qom Qorveh Qūchān
R: more R..
Rafsanjān Rasht Rehnān Robāţ Karīm Rūdsar
S: more S..
Sabzevar Salmās Sanandaj Saqqez Sarakhs Sari Sarpol-e Z̄ahāb Sāveh Semnan Shahr-e Bābak Shahr-e Kord Shahre Jadide Andisheh Shahrīār Shahrud Shiraz Shīrvān Shūsh Shūshtar Sirjan Sonqor Sūsangerd
T: more T..
Tabas Tabriz Takāb Tākestān Tehran Torbat-e Ḩeydarīyeh Torbat-e Jām
V: more V..
Varāmīn
Y: more Y..
Yasuj Yazd
Z: more Z..
Zābol Zahedan Zanjān Zarand