Afghanistan

On this site there are 91 cities in Afghanistan with analyzed night light images. Find the city using search field or browse the location list below the map or jump directly to page where you can see night light of Kabul, capital of the country.

Search city:

Neighbour countries: Turkmenistan China Iran Tajikistan Pakistan Uzbekistan

List of cities in ABC order:

Search by letter:

' A B C D F G H I J K L M N P Q R S T U Y Z
10 most populated cities are in yellow/bold font style.

':
‘Alāqahdārī Dīshū
A:
Aībak Anār Darah Andkhōy Ārt Khwājah Asadābād Ashkāsham Āsmār
B:
Baghlān Balkh Bāmyān Baraki Barak Bāsawul Bāzārak
C:
Chahār Burj Charikar Chīras
D:
Darzāb Dasht-e Archī
F:
Farah Farkhār Fayrōz Kōh Fayzabad
G:
Gardez Gereshk Ghazni Ghormach
H:
Herāt Ḩukūmatī Azrah
I:
Imām Şāḩib
J:
Jabal os Saraj Jalālābād Jurm
K:
Kabul Kafir Qala Kandahār Karukh Khanabad Khandūd Khāsh Khōst Khulm Kuhsān Kunduz Kushk
L:
Larkird Lashkar Gāh
M:
Markaz-e Ḩukūmat-e Darwēshān Markaz-e Woluswalī-ye Āchīn Maydanshakhr Maymana Mazār-e Sharīf Mehtar Lām Mīr Bachah Kōṯ Mīrābād
N:
Nahrīn Nīlī
P:
Paghmān Panjāb Pārūn Pul-e ‘Alam Pul-e Khumrī
Q:
Qal‘ah-ye Shahr Qala i Naw Qalāt Qarah Bāgh Qarāwul Qarchī Gak Qarqīn
R:
Rūdbār Rustāq
S:
Sang-e Chārak Sangīn Sar-e Pul Shahrak Sharan Shibirghān Shīnḏanḏ Sidqābād
T:
Tagāb Tagāw-Bāy Taloqan Tarinkot Tīr Pul Tukzār
U:
Uruzgān
Y:
Yangī Qal‘ah
Z:
Zaṟah Sharan Zaranj Zarghūn Shahr Zindah Jān