Palestinian Territory

On this site there are 113 cities in Palestinian Territory with analyzed night light images. Find the city using search field or browse the location list below the map or jump directly to page where you can see night light of East Jerusalem, capital of the country.

Search city:

Neighbour countries: Jordan Israel Egypt

List of cities in ABC order:

Search by letter:

A B D E G H I J K M N O Q R S T Y Z `
15 most populated cities are in yellow/bold font style.

A:
Abū Dīs Ad Dawḩah Al Bīrah Al Burayj Al Fukhkhārī Al Khaḑir Al Mughrāqah Al Qarārah Al Yāmūn Al ‘Ayzarīyah Al ‘Ubaydīyah An Naşr An Nuşayrāt Ar Rām wa Ḑāḩiyat al Barīd As Samū‘ Ash Shuyūkh Az̧ Z̧āhirīyah Az Zaytūnīyah Az Zuwāydah
B:
Bal‘ā Balāţah Banī Na‘īm Banī Suhaylā Banī Zayd Banī Zayd ash Shārqīyah Bayt Fajjār Bayt Fūrīk Bayt Ḩānūn Bayt Jālā Bayt Kāḩil Bayt Lāhyā Bayt Līd Bayt Liqyā Bayt Sāḩūr Bayt Ūlā Bayt Ūmmar Bayt ‘Awwā Baytā al Fawqā Baytūnyā Bethlehem Biddū Bidyā Bīr Zayt Birqīn
D:
Dayr Abū Ḑa‘īf Dayr Dibwān Dayr Sāmit Dayr al Balaḩ Dayr al Ghuşūn Dhannābah Dūrā
E:
East Jerusalem Efrata
G:
Gaza Givat Zeev
H:
Ḩablah Ḩalḩūl Hebron Ḩizmā Ḩūsān Ḩuwwārah
I:
Idhnā
J:
Jaba‘ Jabālyā Jammā‘īn Janīn Jannātah Jericho
K:
Kafr Rā‘ī Kalandia Khān Yūnis Khārās Kharbathā al Mişbāḩ Khuzā‘ah
M:
Maythalūn
N:
Nablus Naḩḩālīn
O:
Old City Oranit
Q:
Qabalān Qabāţīyah Qaffīn Qalqīlyah Qaţanah
R:
Rafaḩ Ramallah
S:
Sa‘īr Salfīt Shūkat aş Şūfī Sīlat al Ḩārithīyah Sīlat az̧ Z̧ahr Silwād Sinjil Şūrīf
T:
Taffūḩ Ţammūn Tarqūmyā Ţūbās Ţūlkarm
Y:
Ya‘bad Yuta
Z:
Za‘tarah
`:
‘Abasān al Jadīdah ‘Abasān al Kabīrah ‘Anabtā ‘Anātā ‘Aqrabā ‘Arrābah ‘Aşīrah ash Shamālīyah ‘Attīl ‘Awartā ‘Azzūn ‘Illār